×

Jeugdwerking

Missie en visie van onze club

 • Bestaansreden van de club / kernactiviteit
  Vandaag de dag wordt het voor clubs alleen maar moeilijker en moeilijker om te kunnen overleven. Clubs hebben het niet alleen financieel moeilijk, maar ook wat betreft het vinden van geschikte trainers, accommodatie ed. zijn er beperkingen om verder te kunnen groeien. Dit is één van de redenen waarom wij sinds 25 maart 2016 een nieuwe fusieclub hebben opgericht met als naam HO Wolvertem Merchtem.
  Zowel K.Wolvertem S.C.  als FC Merchtem 2000 hebben een roemrucht verleden met successen en tegenslagen in de nationale en provinciale reeksen van het Belgisch voetbal. De samensmelting tot Hoger Op Wolvertem Merchtem is een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van beide clubs. De fusieclub is meteen één van de grootste clubs uit de regio, met als doelstelling één van de beste jeugdopleidingen uit Noordwest-Brabant aan te bieden.
  De doelstelling van de club moet zijn om een gezonde en financieel stabiele vertegenwoordiger te zijn en blijven in de nationale amateurreeksen.
  Belangrijk hierbij is om zowel in de jeugd als in het 1e elftal, en bij alle medewerkers de voeling met de streek niet te verliezen. We trachten een sterke binding met streekgebonden personen te bekomen.
   
 • Algemeen streefdoel / toekomst van de club
  De hoofdambitie is om met onze eerste ploeg een sterke tegenstander te zijn in de nationale amateurreeksen en waarbij de jeugdwerking (meisje of jongen) een gestructureerde en vaste HOOFD leverancier wordt van talent om de eerste ploeg te voeden.
  Naast deze sportieve ambitie willen we als club ook onze familiale en gemoedelijke sfeer behouden. Het is belangrijk dat elk clublid zich thuis voelt in onze club.
  In het verleden wensten we het sportieve uithangbord te zijn van de gemeente Meise / Wolvertem, dit wensen we nu uit te breiden naar de gemeenten Meise, Wolvertem en Groot-Merchtem.
   
 • Organisatiecultuur: identiteit van de club
  K.Wolvertem S.C. was sinds het begin van de jaren veertig lid van de KBVB. De club had het stamnummer 3155 en geel-blauw als clubkleuren. Tussen 1976 en 1989 bereikte Wolvertem enkele keren de nationale reeksen, maar kon er nooit lang in vertoeven met degradaties als gevolg. In seizoen 2012-2013 behaalden de Wolven de kampioenstitel in de hoogste provinciale reeks en promoveerden zo naar de toenmalige 4de klasse (bevordering) waar het tot het seizoen 2015-2016 een vaste waarde was. Sinds het seizoen 2010-2011 speelden ook de jeugdploegen van Wolvertem in de interprovinciale voetbalreeksen.
  Hoger Op Merchtem trad in de jaren zestig hoofdzakelijk in 4de klasse aan en in de jaren zeventig en tachtig zelfs even in de derde klasse. In 1994 ontstond de fusieclub KHO Merchtem-Brussegem, die ook proefde van derde klasse voetbal. Maar eind jaren negentig zakte de club weg naar de provinciale reeksen en verdween het stamnummer 2242. FC Merchtem 2000 ontstond in 2000, als vervolg op KHO Merchtem-Brussegem. De club was bij de KBVB aangesloten met stamnummer 9361 en had rood en zwart als clubkleuren. Vijf jaar na de stichting promoveerde FC Merchtem 2000 van vierde naar derde provinciale. In 2012 steeg de club via de eindronde naar tweede provinciale. Na twee seizoenen in tweede provinciale behaalde FCM de kampioenstitel en stootte in 2014 voor het eerst door naar de hoogste provinciale reeks. Dat ook de damesploeg naar eerste provinciale steeg, maakte het seizoen onvergetelijk. Het seizoen 2015-2016 was voor de Dames A en B overigens een topseizoen met promotie naar respectievelijk tweede klasse en tweede provinciale.
  Op vrijdag 25 maart 2016 keurden de leden van de Algemene vergadering van de nieuwe fusieclub de naam, de Raad van Bestuur, het nieuwe logo en de clubkleuren goed. Het stamnummer 3155 van Wolvertem blijft behouden, waardoor de fusieclub volgend seizoen in 3de klasse amateurs VFV zal aantreden, met damesploegen in nationale en provinciale reeksen. De jeugdploegen spelen in de interprovinciale en regionale reeksen. Het gros van de jeugd zal in het Merchtems sportcomplex Dooren spelen en het fanionteam heeft het Frans Lathouwersstadion in Wolvertem als thuisbasis. Zowel de hoofdkleuren blauw en rood, als de nevenkleuren goudgeel en wit, verwijzen naar het huwelijk tussen Wolvertem en Merchtem. De benaming Hoger Op en de kleuren rood-wit zijn een eerbetoon aan het vroegere Hoger Op Merchtem. Het felle geel van Wolvertem werd ingeruild voor een warm goud kleurgevoel. Het logo omvat de vier kleuren en symboliseert de fusie door een rood-blauwe wolf van kop tot staart rond een goud-witte bal te laten cirkelen. De basiskleuren lopen in het logo vloeiend in mekaar over, zoals ook beide clubs in elkaar overvloeien zonder hun specifieke identiteit te verliezen. De wolf is afkomstig van het logo en de naam Wolvertem. Zijn geopende bek staat dan weer voor gedrevenheid en ambitie. De cirkelvorm refereert naar het ronde logo van FCM 2000 en symboliseert tevens de band die beide clubs smeden om samen een sterker geheel te vormen. De bal staat vanzelfsprekend centraal: voetbal is wat ons bindt.
  Belangrijk voor ons als club:
  • Familiaal karakter.
   Wij gevoel, opleiding, loyaliteit, teamwork, thuis voelen zijn belangrijke kenmerkwaarden van de club. Wij streven naar het creëren van een heuse familie.
  • Realisme / Bescheiden.
   Als club blijven met de voeten op de grond en doen geen “zotte” dingen die buiten onze mogelijkheden liggen.
    
 • Kernwaarden van de club
  De kernwaarden van onze nieuwe fusieclub kunnen we halen uit een samen voegsel van Wolvertem en Merchtem, namelijk WOLMERTEM.
  Wij gevoel. Wij gaan er samen voor! Door een open en interactief beleid te voeren met de spelers, trainers, ouders, supporters, partners en gemeente trachten wij iedereen te betrekken. We willen verder bouwen aan een nieuwe familie bestaande uit mensen van zowel Wolvertem als Merchtem.
  Opleiding gaat boven resultaat. Een hoogwaardige voetbalopleiding, sociale ontwikkeling (respect voor waarden en normen), een ontspannende en tegelijkertijd plezierige vrijetijdsbesteding dienen steeds nagestreefd te worden.
  Loyaal. Een lange termijn relatie aangaan met de leden. Wij willen ons inzetten voor een gemoedelijke sfeer opdat elke speler en medewerker zich thuis voelt op de club en hen de kans te geven een stevig sociaal netwerk uit te bouwen.
  Medewerkers. Elke vrijwilliger, medewerker is de basis van een club. Zonder deze personen zou het voetbal al lang uitgestorven zijn. We wensen deze mensen dan ook te respecteren en behouden.
  Eigen sterkte. Wij geloven in ons eigen kunnen en trachten steeds uit te gaan van onze eigen kracht!
  Respect. Voor alle eigen spelers, voor de tegenstanders, voor de ploegbegeleiders, clubdirigenten, medewerkers, supporters, scheidsrechters, en de KBVB in het heden een sleutelwoord.
  Team: TogetherEveryoneAchieves More. Samen bereikt iedereen meer. In elke cel van de club, elk ploegje trachten we de juiste synergie te bereiken. We willen als team meer bereiken dan louter de som van de individuen. Samenwerken om meer te bereiken is onze leuze zowel op als naast het veld!
  Evenwicht in het budget. We streven een budget na in evenwicht. We willen te allen tijden een gezonde club blijven.
  Merchtem - Wolvertem. Wij willen het sportieve uithangbord worden en zijn van de gemeentes Wolvertem en Merchtem. Daarom richt onze jeugdopleiding zich voornamelijk op talentvolle jongere uit de regio die later de basis zullen vormen voor het clubteam van de toekomst.

  Kort samengevat streeft onze club sportief naar een zo hoog mogelijk niveau (nationaal) maar dit alles binnen een familiale en gemoedelijke sfeer.
   
 • Missie en visie van de jeugdopleiding
  • Functie / Objectieven
   De jeugdopleiding heeft tot doel het verzorgen van een kwaliteitsvolle en gezonde voetbalopleiding en dit buiten iedere religieuze, filosofische of politieke aanhorigheid om. Het kind staat centraal tijdens de jeugdopleiding en moet vreugde en plezier beleven aan het voetbal.
   Deze vorming is hoofdzakelijk gericht op het aanleren van voetbalwijsheid in die mate dat de algemene voetbalontwikkeling belangrijker is dan het korte termijnresultaat. Het kind moet tijdens deze jeugdopleiding voldoende ruimte krijgen voor het ontwikkelen van eigen creativiteit en voor het nemen van initiatief, waardoor het zelfstandig problemen kan leren voorkomen en oplossen, zonder hiervoor belangrijke waarden uit het oog te verliezen zoals discipline, stiptheid, beleefdheid, enz…
   Door deze mentaliteit te stimuleren moeten onze opgroeiende jeugdspelers de kans krijgen om te leren uit fouten en zich met bijstand van hun trainers en begeleiders te verbeteren. De jeugdspelers moeten zich een schakel in de ploegsport voelen en dit moet aangemoedigd worden niet alleen op voetbalgebied, maar ook in de algemene omgang zoals het bevorderen van de vriendschap, de achting en verdraagzaamheid tussen leden en sympathisanten.
   Samengevat heeft de jeugdopleiding als doel de jonge spelers (meisje of jonge) uit de regio (Wolvertem, Merchtem en omliggende gemeente) een kwaliteitsvolle voetbaltechnische opleiding aan te bieden in een kindvriendelijke en familiale omgeving.
   Dit moet als resultaat hebben dat:
   • De jeugdspeler zich thuis voelt op de club (ontstaan van clubliefde)
   • Er een groot aantal jeugdspelers doorstromen naar ons eerste elftal en daar ook effectief van waarde zijn
    Dit is een proces dat we een aantal jaren geleden hebben opgestart en hier nu duidelijk de vruchten van plukken. Ons eerste elftal bestaat op dit moment voor meer dan de helft uit eigen gevormde jeugdspelers. Naar onze huidige jeugdspelers is dit een positief signaal omdat we laten blijken dat voor ons de jeugd primeert! Dit kan alleen nog maar meer uitgebreid en gestimuleerd worden.
     
  • Doelgroepen
   De jeugdopleiding Wolvertem Merchtem richt zich op alle spelers uit de regio Wolvertem, Merchtem en omliggende randgemeentes. Belangrijk hierbij is dat we elke speler, eender wel niveau, aanvaarden en hartelijk welkom heten.
   Jeugdspelers kunnen zich bij ons reeds aansluiten van de leeftijd 4 jaar waarbij we deze spelertjes (jongen/meisje) spelenderwijs laten kennis maken met het voetbal. Dit wordt bij ons intern de Voetbaltuin genoemd.
   Vanaf de leeftijd U6 tot en met U9 beschikken wij over meerdere regionale en provinciale ploegen. Vanaf U10 wordt dit uitgebreid met onze IP ploegen.
   We streven ernaar om elke jeugdspeler op zijn niveau te laten trainen en spelen, daarom beschikken we ook over meerdere regionale en IP ploegen/ leeftijdscategorie. Belangrijk element hierbij is de interne doorstroming en ontwikkeling tussen de verschillende niveaus.
   Het vroegere FC Merchtem 2000 heeft zeer sterk ingezet op het damesvoetbal. Het spreekt voor zich dat we dit met de fusie alleen nog maar meer uitgebreid hebben. Zo beschikken we op dit moment over één damesploeg bij de jeugd en 3 volwaardige volwassen damesploegen. Intentie is om dit op termijn alleen maar uit te breiden met nog meerdere damesjeugdploegen.
    
  • Waarden en normen
   Zoals reeds meerdere malen aangehaald is voor ons het creëren van een hechte familie zeer belangrijk, waarbij iedere speler/medewerker/supporter zich betrokken voelt bij de club.
   In elke familie zijn er natuurlijk bepaalde regels en afspraken waaraan men zich dient te houden. Zoals ‘opleiding gaat boven resultaat’, zo gaat ‘opvoeding boven rendement’. Een onderbouwd intern reglement moet hiervoor garant staan.
   Belangrijke pijlers in onze jeugdopleiding
   • Opvoeding en begeleiding.
    Onze club tracht zijn jeugdspelers op een gedegen manier op te voeden en te begeleiden: een goed contact met de ouders staat daarin centraal.
    Respect, discipline, vriendschap, sportiviteit, beleefdheid, teamspirit, zelfvertrouwen, loyaliteit, eerlijkheid, stiptheid zijn belangrijke eigenschappen van een lid van Wolvertem Merchtem.
   • Fair Play - Panathlon verklaring m.b.t. ethiek in de jeugdsport
    HO Wolvertem Merchtem promoot te allen tijde het fairplay charter van de KBVB. Wij rekenen erop dat iedereen binnen de club (spelers, ouders, begeleiders, …) zich hieraan houden.
    In het verlengde daarvan onderschrijft het jeugdbestuur ook de Panathlon-verklaring m.b.t. ethiek in de jeugdsport.
   • Opleiding gaat boven resultaat
    Een algemeen en zeer belangrijke pijler is dat het wedstrijdresultaat ondergeschikt is aan de vooruitgang die wordt geboekt (collectief/individueel) in het spel. Opleiding dient steeds centraal te staan! FUN & FORMATION
    Maw op een leuke manier de spelers iets bijbrengen... Zodat ze graag blijven komen en beter worden!
    We mogen niet vergeten dat voetbal zowel voor trainers als jeugdspelers ‘slechts’ een hobby is. Het succes van de jeugdafdeling moet zeker ook hierin gevonden worden. Men komt nog altijd voetballen voor z’n plezier.
   • Teamgeest
    Voetbal is een ploegsport. Samenwerken om meer te bereiken is onze leuze zowel op als naast het veld!
   • Discipline
    Duidelijke afspraken worden gemaakt en dienen nageleefd te worden voor een vlot verloop. Zonder discipline naast het veld geen discipline op het veld…
   • Open Communicatie
    Een goede en regelmatige communicatie met zowel ouders als spelers.
   • Respect
    Voor alle eigen spelers, voor de tegenstanders, voor de ploegbegeleiders, clubdirigenten, medewerkers, supporters, scheidsrechters, en de KBVB
   • Eigen sterkte.
    Wij geloven in ons eigen kunnen en trachten steeds uit te gaan van onze eigen kracht…
   • Positivisme
    Wees altijd sportief t.o.v. de hele ploeg en zijn entourage, ongeacht het resultaat. Dat schept vertrouwen!
©2024 K.Hoger op Wolvertem Merchtem - Alle rechten voorbehouden - Privacy en cookie beleid
Webdesign Siteffect