×

Medische begeleiding

Een blessure betekent vaak dat het (tijdelijk) onmogelijk is om deel te nemen aan de (team)training en/of aan wedstrijden. Voor de speler(ster) in kwestie, het team, de club en de ouders heeft dit altijd vervelende gevolgen en derhalve streeft een ieder en met name de speler zelf naar een zo spoedig mogelijk herstel. De club wil zodoende een structureel goede medische begeleiding creëren, die de spelertjes ondersteunt in hun ontwikkeling. Door een zo goed mogelijke medische support aan te bieden zullen spelers beter begeleid worden en sneller herstellen van blessures.

De medische staf die verantwoordelijk is voor de jeugdopleiding is in staat zowel preventief, curatief als individueel te handelen, bovendien beschikken we over een externe accommodaties zijnde de " Sportpoint " (fitness met cardio en krachttoestellen) voor des gewenste revalidatietraining naast het veld.

STAPPENPLAN VOOR DE SPELER BIJ EEN OPGELOPEN LETSEL

Alle jeugdspelers met blessures dienen verplicht de clubprocedure te volgen bij het oplopen van een letsel. Dit omvat de volgende stappen

 1. Vraag raad aan dokter of kinesist naar keuze.

  Elke jeugdspeler mag naar een dokter en/of kinesist van zijn keuze gaan voor het te laten behandelen van zijn kwetsuur.
 2. Breng administratie in orde:
  1. Wat te doen bij een sportongeval?
   Download volledige uitleg HIER - Het aangifteformulier vind je HIER
   Het aangifteformulier (ongevalformulier en medisch attest) moet binnen de 3 dagen zo volledig mogelijk (omstandigheden ongeval vermelden) ingevuld en met kleefbriefje van uw mutualiteit aan jullie trainer of coôrdinator worden bezorgd (die deze dan aan 1 van de verantwoordelijken bezorgd). Ook dient er een per mail aan gc@khowm.be melding gemaakt worden van aan wie en wanneer de ongevalverklaring en medisch attest afgegeven is.
  2. Laattijdige aangiftes geven aanleiding tot niet terugbetaling van de medische kosten!
  3. Om als club op de hoogte te zijn vragen wij dat elke speler een “medisch clubattest” bezorgd bij het begin van de kwetsuur maar zeker ook bij het hervatten van de trainingen. Via deze afspraak willen wij op de hoogte zijn en blijven van alle blessures en de evolutie ervan! Download HIER het medisch clubattest.
 3. Behandel de kwetsuur volgens advies van dokter en/of kinesist
 4. Laat je fit verklaren door dokter en/of kinesist. 
  Denk aan medisch attest van de club! Zodat er op een verantwoorde manier de trainingen hervat kunnen worden.
 5. Breng administratie in orde:
  1. Zorg dat je “administratief fit” (bij kwetsuren met ongevalaangifte) bent verklaard
  2. Denk aan medisch attest van de club!

BELANGRIJK IS TE WETEN DAT HET NIET TOEGESTAAN IS AAN WEDSTRIJDEN OF TRAININGEN DEEL TE NEMEN ALVORENS EEN VERKLARING VAN HERSTEL IS INGEVULD DOOR DOKTER OF KINE, DE DATUM VAN DEZE VERKLARING IS GELDIG VOOR DE HERVATTING VAN DE SPORTACTIVITEITEN.

Ter informatie hierbij de telefoonnummer van de clubarts.

Nuttige websites

http://www.gezondsporten.be/
http://www.dopinglijn.be

©2024 K.Hoger op Wolvertem Merchtem - Alle rechten voorbehouden - Privacy en cookie beleid
Webdesign Siteffect