×

Richtlijnen afgevaardigden

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR AFGEVAARDIGDEN:

 • iedere speler moet voor de overwinning gaan, maar moet ook leren verliezen en dient dan ook te allen tijde positief te blijven!
 • probeer zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen mee te brengen en indien dat toch het geval is, geef ze dan in bewaring. De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van diefstal. Moest dit toch voorvallen en de dader wordt gevat , is er maar één oplossing: onmiddellijke uitsluiting uit de club.
 • men spreekt in de club altijd Nederlands. Dat is beter voor de integratie van de niet-Nederlandstalige spelers!
 • we leren onze kinderen niet alleen sportief iets bij maar we leren hen ook zelfstandig te worden, dus zijn er geen ouders toegelaten in de kleedkamers (vanaf u7).
 • probeer ouders te motiveren om naar hun kind te komen kijken, zowel thuis als op verplaatsing.
 • de afgevaardigden en trainers worden gevraagd om zich ook te engageren voor de activiteiten van de club/jeugdwerking.
 • geef mankementen of vernieling van de accommodatie of velden door aan de verantwoordelijken van de club.

TAKEN VAN DE AFGEVAARDIGDEN:

 • de afgevaardigde is een verlengstuk van de trainer, maar neemt geen sportieve beslissingen en is niet de coach. De afgevaardigde is wel op de hoogte van de doelstellingen van trainer & club
 • tot U9 is er altijd minstens 1 afgevaardigde, vanaf U10 bij voorkeur 2 afgevaardigden (elkaars back-up en opwarming van keeper voor de match)

ALGEMEEN (VOOR TRAINING EN WEDSTRIJD)

 • gebruik jullie toegewezen kleedkamer (zie planning op bord in gang aan kleedkamers)
 • alle spelers krijgen 10 minuten douchetijd. Let mee op het waterverbruik aub!
 • gelieve de kleedkamers uit te kuisen vóór jullie vertrek (trekkers te vinden in gang naast elke deur). Deur sluiten na vertrek van gans de ploeg.
 • kijk ook kleedkamer na van de tegenpartij en meld schade of andere.
 • toezicht op en eindverantwoordelijke van de kleedkamer blijft de trainer

OP WEDSTRIJDDAGEN (ZIE ALLE VORIGE PUNTEN +)

 • de afgevaardigde ontvang de bezoekers en toon hen de toegewezen kleedkamer (zie planning op bord). Er worden geen sleutels gegeven van de kleedkamers aan de bezoekers!
 • de scheidsrechter ontvangen en kleedkamer toewijzen (vanaf U14). De scheidsrechters kunnen de lockers gebruiken in hun kleedkamer om waardevolle spullen in op te bergen. Vraag de sleutel van de scheidsrechter terug na de wedstrijd en plaats hem terug op de juiste locker!
 • het wedstrijdblad invullen voor de match (vanaf nu gebeurt dit digitaal) De spelers dienen hun ID-kaart (zeker vanaf U14) voor te leggen om aan de wedstrijd te mogen deelnemen.
 • water ophalen op secretariaat voor eigen ploeg en tegenpartij VOOR de wedstrijd.
 • de afgevaardigde is terreinverantwoordelijke, dus voorbereiding terrein, samen met de trainer en ouder(s). Afbakenen met hoedjes (zie trainer) en plaatsen van de doelen.
 • tel ALTIJD alle uitrustingen na (trui en broek) zodat deze compleet blijven. Dit is uw verantwoordelijkheid.
 • ontvang de ref na de wedstrijd in de kantine met een drankbonnetje.
 • haal de wedstrijdvergoeding voor de scheidsrechter. (thuiswedstrijd)

SAMEN UIT, SAMEN THUIS:

 • afgevaardigde en trainer dragen band (alhoewel niet verplicht), wit bij thuis- en driekleur bij uitwedstrijden. Dit is immers herkenbaar voor ouders, supporters, tegenstander.
 • vertrek allen samen uit de kleedkamer naar de kantine, waarna men plaats neemt rond de spelerstafels. Dit is verplicht voor alle teams.
 • vertrek bij uitwedstrijden altijd op de parking aan de terreinen van de sportcomplexen. Wij komen samen in groep toe en gaan ook in groep weg. Als er toch iemand vroeger weg moet, dient hij/zij de afgevaardigde/trainer te verwittigen.

TOEZICHT EN RESPECT VOOR IEDEREEN:

 • ‘Fair play’ tijdens de wedstrijd op en naast het voetbalterrein mee bewaken
 • niet meegaan in emoties op en naast het terrein. Supporters aanmanen tot kalmte. Kinderen horen soms hun eigen trainer/coach niet meer en raken verward.
 • belangrijk: alle personen die niet op het wedstrijdblad voorkomen, moeten achter de omheining plaatsnemen. Gelieve dus geen ouders meer op het terrein en in de dug-out toe te laten!
 • na de wedstrijd geven we geen commentaar over spelers of trainers en arbiter, zeker niet in bijzijn van (groot)ouders en de spelers zelf. Noteer dat evaluaties periodiek gebeuren door trainers. Je kan hen apart spreken na de wedstrijd of op het secretariaat maar niet in de kleedkamer in bijzijn van iedereen of aan de toog.
 • in geval van problemen richt je je tot de directe verantwoordelijke in de club en/of begeleid je de ouders tot hen.

ARBITRAGE:

 • op iedere thuiswedstrijd tot en met U13 dient de club een arbiter aan te stellen. Wie? kandidaten uit de jeugdteams vanaf U15 tot U21 of ouder met voetbalkennis of 2de afgevaardigde.

Wat fluiten?

 • tot U14 geen kaarten of buitenspelregel van toepassing
 • altijd fout fluiten indien tegenpartij fysiek wordt geraakt
 • indien overdreven (of herhaaldelijke) fout, dan trainer aanspreken
 • vrije trap na fout altijd onrechtstreeks, nooit strafschop geven
 • correct inwerpen, zoniet opnieuw
 • keeper mag bal met de handen nemen tot denkbeeldig strafschopgebied
 • vanaf U9 kan speler berispt worden bij moedwillige fouten na 2de berisping is uitsluiting toch mogelijk
 • er worden GEEN strafschoppen meer genomen na de wedstrijd (wegens tijdsgebrek tussen de wedstrijden) tenzij uitdrukkelijk voor aanvang door de sportieve verantwoordelijke is opgedragen.
 • alle wedstrijden dienen STIPT op het voorziene uur te beginnen.
©2024 K.Hoger op Wolvertem Merchtem - Alle rechten voorbehouden - Privacy en cookie beleid
Webdesign Siteffect