×

Richtlijnen trainers

Om onze jeugdwerking goed te laten functioneren en een kwalitatieve opleiding te geven aan onze jonge spelertjes is het noodzakelijk dat er goede afspraken gemaakt worden en dat iedereen de regels respecteert en zijn/haar taken uitvoert zoals gevraagd wordt.

Een goede samenwerking en communicatie tussen ouders/spelers/trainers/coördinatoren is hier van cruciaal belang. Zoals in elke vereniging zijn er discussiepunten en daarom is er overleg tussen de verschillende partijen nodig om samen naar een oplossing te zoeken.

We willen van HO Wolvertem Merchtem een club maken waar iedereen zich thuis voelt en waar een goede geest en sfeer heerst! Daar waar discipline en respect hoog in het vaandel gedragen wordt !

 

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR TRAINERS:

 • iedere speler moet voor de overwinning gaan, maar moet ook leren verliezen en dient dan ook ten alle tijden positief te blijven! De trainers mogen alleen maar positieve commentaar geven aan de kinderen en geen afbrekende negatieve kritiek.
 • probeer zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen mee te brengen en indien dat toch het geval is, geef ze dan in bewaring.De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van diefstal. Moest dit toch voorvallen en de dader wordt gevat , is er maar één oplossing: onmiddellijke uitsluiting uit de club.
 • bij afwezigheid door ziekte, vakantie , werk of examens, gelieve dan tijdig te verwittigen bij jullie respectievelijke coördinator. Probeer eerst zelf een vervanger te zoeken.
 • men spreekt in de club altijd Nederlands. Dat is beter voor de integratie van de niet-Nederlandstalige spelers!
 • we leren onze kinderen niet alleen sportief iets bij maar we leren hen ook zelfstandig te worden, dus zijn er geen ouders toegelaten in de kleedkamers (vanaf u7).
 • een trainer is zowel trainer als psycholoog. Hij probeert er alles aan te doen om iedereen zich goed te laten voelen in de ploeg . Sta open voor probleempjes met sommige spelers , lang afwezig , niet meedoen,… en probeer deze dan, desnoods in samenspraak met coördinator, op te lossen.
 • de trainers en afgevaardigden worden gevraagd om zich ook te engageren voor de activiteiten van de club/jeugdwerking.
 • naar hygiëne toe vragen we dat iedereen zich na de training en de match doucht. Daarna zorgt de trainer of afgevaardigde ervoor dat de kleedkamer proper achtergelaten wordt.
 • bij afgelastingen van trainingen of wedstrijden wordt van de trainer verwacht dat hij iedereen van de ploeg verwittigt.
 • gelieve jullie aan de afgesproken trainingsuren te houden: op tijd beginnen en op tijd stoppen. Tijdens deze uren verlaat geen enkel spelertje de club zonder dat de ouders ingelicht zijn.
 • ga ook respectvol om met het trainingsmateriaal en leg het achteraf ook proper terug op zijn plaats.
 • bij gebruik van doelen dienen deze zeker vastgelegd te worden door de voorziene gewichten, want de trainer en de club zijn hiervoor verantwoordelijk. En vergeet ze nadien niet terug van het terrein te halen.
 • voor vervoer om op verplaatsing te gaan spelen dient de trainer en/of de afgevaardigde het nodige te doen. Bovendien komt iedereen samen op de afgesproken plaats.
 • wij komen samen in groep toe en gaan ook in groep weg. Als er toch iemand vroeger weg moet, dient hij/zij de trainer/afgevaardigde te verwittigen.
 • succes!
©2024 K.Hoger op Wolvertem Merchtem - Alle rechten voorbehouden - Privacy en cookie beleid
Webdesign Siteffect